Μουσική που δεν ακούγεται,
δεν υπάρχει.


“Η δημιουργία των  εικονιζόμενων συνθετών συνιστά τον πυρήνα της 30χρονης δισκογραφικής μου δραστηριότητας για την ανάδειξη και την προβολή της νεοελληνικής μουσικής.

Θεωρώ ότι αυτή η μουσική αποτελεί σημαντική συνεισφορά της Ελλάδας στον οικουμενικό μουσικό πολιτισμό.”